Skip to content

Mis on Liikuvuse ja logistika rohekiirendi?

Registreerimine on avatud kuni 9. juulini!

Kiirendi aitab viia rohetehnoloogia ideed järgmisele tasemele. Arengukiirendi eesmärk on toetada noori ettevõtteid, kes arendavad uuenduslikke rohetehnoloogiaid, pakkudes neile terviklikku arendustuge.

Eesti rohetehnoloogia ettevõtted seisavad silmitsi mitmete väljakutsetega ning vajavad sihipärast toetust, et realiseerida oma täielikku potentsiaali tehnoloogia arendamises. Lisaks vajavad need rohelisi lahendusi arendavad idufirmad abi, et luua sidemeid keskkonna- ja kliimaprobleemidega tegelevate kogukondadega erinevates sektorites, sealhulgas ringmajanduse, liikuvuse ja logistika, säästvate tehnoloogiate ning ruumiliste ja infrastruktuurilahenduste valdkonnas.

Inspiratsioonipäevad:

Räägime lähemalt, mis kiirendi endast kujutab ja miks on see oluline. Inspiratsiooni jagavad Keskkonnainvesteeringute Keskus, Kliimaministeerium ning liikuvuse, mobiilsuse ja transpordi valdkonnas tegev ettevõte.

23.05 kell 12.30 -14, Tallinn
Kultuurikatla terrassisaal, Latitude59 official side-event.

Programm

Kandideerimine eelprogrammi
Ettevõtete valimine
Eelprogramm
Põhiprogrammi valimine
Põhiprogramm
Demopäev
2. mai – 9. juuli
juuli – august
august – september
oktoober
november 2024 – juuni 2025
juuni 2025

Eelprogramm

august – september 2024

Vähemalt 15 meeskonda osaleb praktilises eelprogrammis, kus koostatakse detailne projektikavand. See aitab hinnata äriidee turupotentsiaali, panust liikuvuse ja logistikaga seotud väljakutsete lahendamisel ning skaleeritavust.

Tegevused:
  • Koolitusprogramm, mis koosneb neljast moodulist. Koolitused keskenduvad projektikavandi arendamisele ja ärimudeli defineerimisele. Koolitused teemadel: ärimudeli arendus, müük & turundus, rahastusvõimalused ja esitlusoskused. Koolitused toimuvad kaks korda kuus ja kestavad umbes 4 tundi. 
  • Regulaarsed kohtumised, kus meeskonnad esitavad oma arengu ja edasiliikumise kohta ülevaateid, kasutades PPP (progress, problems, plans) mudelit.
  • Iga meeskonna jaoks on personaalne äriarenduse ja/või tehnoloogiaarenduse juhtmentor ja valdkondlik mentor.
Tulemus:

Eelprogrammi lõpuks valmib detailne ja põhjalik projektikavand, mis on aluseks parimate tiimide valimisel põhiprogrammi.

Põhiprogramm

november 2024 – juuni 2025, 8 kuud

Vähemalt 5 tugeva potentsiaaliga ettevõtet arendavad välja oma toodete/teenuste prototüübid ning viivad läbi pilootprojektid.

Tegevused:
  • Viis ühist töötuba/koolitust, mis keskenduvad kõigi tiimide arendusvajaduste ühisosale ning süvendavad teadmisi valdkondades, millest on meeskondadel tugevam huvi või vajadus.
  • Projektiplaanide täitmine ja meeskondade arengu hindamine VentureWell hindamismudeli metoodika kohaselt. 
  • Personaalne äriarenduse ja/või tehnoloogiaarenduse juhtmentor iga meeskonna jaoks ning valdkondlik mentor. 
  • Grupimentorlus sessioonid, kus osalevad kõik meeskonnad ning kogenud mentorid annavad tagasisidet ja toetavad üksteist.
  • Põhiprogrammi jõudnud ettevõtetel aidatakse kaasata erainvesteeringuid.
Tulemus:

Põhiprogrammi lõpuks valmivad tiimide poolt välja töötatud toodete/teenuste prototüübid ning viiakse läbi edukad pilootprojektid.

Miks osaleda?

Programmis osalemine aitab ettevõttel arendada enda pakutavat innovaatilist lahendust, kiirendada lahenduse prototüüpimist ja rakendamist ning suurendada investorite jaoks valmisolekut. Meeskonnad saavad individuaalset toetust, mis on kohandatud nende vajadustele, aidates saavutada seatud eesmärki ning jõuda nii äriliselt kui ka tehnoloogiliselt järgmisele tasemele. Osalemine programmis avab uksed uuenduslike lahenduste loomiseks ja keskkonnamõju vähendamiseks, aidates realiseerida oma ettevõtte täielikku potentsiaali.

Kontakt

Pirko Konsa

Rene Tõnnisson

Programmijuht
rene@bia.ee

Sigrid Mölder

Turunduse projektijuht sigrid.molder@teaduspark.ee

Liikuvuse ja logistika rohekiirendi projekti elluviimist toetavad: